top of page

Ineens is iedereen AI-expert

AI is tegenwoordig overal terug te zien. Het lijkt alsof iedereen opeens een AI-expert is geworden. Door het gebruik van tools zoals ChatGPT voelen mensen zich kundig in het onderwerp en bestempelen zichzelf als deskundige, maar dit brengt risico's met zich mee, met name voor bedrijven.


Misverstanden over AI

Er bestaan veel misverstanden over AI. Een van de grootste misvattingen is dat AI neutraal is. Mensen denken dat AI (objectieve) beslissingen kan nemen, los van menselijke vooroordelen. Maar dit is verre van de waarheid. AI is slechts zo goed als de data waarmee het getraind wordt. “Garbage in, Garbage out” is niet voor niets een bekende term in IT-land.

Een ander veelvoorkomend misverstand is dat AI ons allemaal werkloos zal maken. Hoewel AI inderdaad repetitieve taken kan automatiseren (en dat kan nu ook al), zal het ook andere banen creëren. Het is belangrijk om te begrijpen dat AI een hulpmiddel is dat de menselijke intelligentie aanvult, niet vervangt.

AI kan bedrijven veel geld besparen, met name op personeelskosten. Hoewel dit zeker een mogelijkheid is in bepaalde branches, neemt het niet weg dat de kosten van AI-systemen de komende jaren fors zullen gaan stijgen, zeker wanneer iedereen niet meer zonder kan. Het is dan ook nog maar de vraag hoe groot deze besparing zal zijn op lange termijn.

Ineens zien we AI-experts als paddenstoelen uit de grond schieten.

Met de opkomst van vrij beschikbare AI-tools zoals ChatGPT, zijn veel mensen zich gaan profileren als AI-experts. Ze gebruiken deze tools om teksten te schrijven, samenvattingen te maken en andere taken uit te voeren. Hoewel het gebruik van deze tools zeker waardevol kan zijn, brengt het ook risico's met zich mee. Het probleem is dat niet iedereen de nodige kennis en ervaring heeft om AI op een verantwoorde manier toe te passen. Zeker niet als het gaat over bedrijf kritische processen.

Het risico van de “snelle”, in grote getalen aanwezige, AI-experts is dat ze mogelijk verkeerde beslissingen nemen of onnauwkeurige resultaten produceren. Dit kan ernstige gevolgen hebben, vooral in bedrijfsomgevingen waar beslissingen straks gebaseerd zijn op de output van AI-systemen. Het is daarom essentieel dat bedrijven en organisaties ervoor zorgen dat ze voordat ze überhaupt een AI-project starten zich goed te informeren, en vooral te realiseren wat ze willen bereiken.

Het belang van een mensgerichte benadering

Bij het implementeren van AI in een organisatie is het belangrijk om niet alleen naar de technische aspecten te kijken, maar ook naar de menselijke aspecten. AI-systemen hebben altijd menselijke input en toezicht nodig om effectief te zijn. Mensen moeten de verantwoordelijkheid nemen voor de beslissingen die AI-systemen nemen en ervoor zorgen dat ze ethisch en verantwoord worden gebruikt.

Een ander aspect van een mensgerichte benadering is het identificeren en aanpakken van eventuele vooroordelen of foute informatie in de gebruikte AI-modellen. Het is belangrijk om bewust te zijn van deze mogelijke risico's en maatregelen te nemen om ze te vermijden.

De verantwoordelijkheid van bedrijven en organisaties

Het is ook belangrijk dat bedrijven en organisaties investeren in AI-systemen die transparant en uitlegbaar zijn. AI-systemen moeten niet een black box worden, waarvan de uitkomsten niet kunnen worden begrepen of verklaard. Transparantie is essentieel om vertrouwen op te bouwen in AI en om ervoor te zorgen dat de resultaten van AI-systemen kunnen worden gecontroleerd en gevalideerd.

Dit is ook onderwerp zal ook de komende tijd veel aandacht krijgen nu de EU druk bezig is met de AI-verordening.

Conclusie

AI is een krachtige technologie met veel potentieel, maar het brengt ook risico's met zich mee. Bedrijven en organisaties moeten ervoor zorgen dat ze op AI gebied goed worden voorgelicht. Een goed plan met duidelijke uitgangspunten en haalbare doelen en een mensgerichte benadering is cruciaal bij het implementeren van AI-systemen. Alleen op die manier kunnen we de kansen van AI benutten en de risico's minimaliseren.

Wilt u weten hoe 24ICT helpt om uw plannen tot een succes te maken, maak dan gebruik van onze ICT nu en later sessie.

25 weergaven

תגובות


התגובות הושבתו לפוסט הזה.
bottom of page